Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Oktatás-módszertani Kiskönyvtár

Könyvek Listája
Szerző: Gordon Győri János
Cím: Tehetségpedagógiai módszerek
Információk: 120 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 9639567612

Manapság senki nem vonja kétségbe, hogy mind az egyének, mind pedig a társadalmak szempontjából nézve kiemelkedő jelentősége van a tehetséges gyerekek megfelelő pedagógiai fejlesztésének. Mégis, nagyon kevés olyan magyar nyelvű könyv áll az egyetemi oktatók, pedagógus-továbbképzők, leendő vagy már praktizáló pedagógusok, illetve a szülők rendelkezésére, amely ebben a témában nyújtana számukra megfelelő, korszerű eligazítást. A Gondolat Kiadó Oktatás-módszertani Kiskönyvtár című sorozatának új kötete a tehetségpedagógia legfontosabb általános módszereibe vezeti be az olvasót. A sorozat célkitűzéseinek megfelelően a kötet szerzője, a témakör elismert szakértője, Gordon Győri János nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a tehetségmeghatározás, tehetségazonosítás és tehetségfejlesztés elméleti ismereteinek alapozó jellegű összefoglalását követően bőségesen s egyben szisztematikusan mutassa be a tehetséges gyerekek pedagógiájának legfontosabb gyakorlati módszereit. A tehetséges gyerekek iskolai akcelerációjának (gyorsított képzésének) és gazdagításának taglalása során az olvasó olyan tehetségpedagógiai módszerekkel is megismerkedhet, amelyek ugyan más országokban jól ismertek és sok helyütt hatékonyan alkalmazzák őket, ám jórészt hiányoznak a hazai pedagógusok és oktatási intézmények kelléktárából. A kötet a tehetséges gyerekekről való módszeres szülői-pedagógusi gondolkodás kialakítását is célul tűzte ki. Ennek érdekében a szerző tehetséges gyerekek esettörténeteit is bemutatja, s mintát nyújt arra vonatkozóan, miként lehet a tehetséges gyerekek kérdéseiről úgy gondolkozni, hogy az egyszerre legyen szakszerű és személyes. A könyv tehát nemcsak ismereteket közöl a tehetséges gyerekek pedagógiájáról, hanem komoly szemléletformáló hatással is bír e téren.

Szerző: Gordon Győri János
Cím: Tanórakutatás
Információk: 200 oldal, ár: 1600.- Ft
ISBN: 978 963 693 114 8

Annak ellenére, hogy a módszer megnevezése a tanítási órára utal, maga a módszer korántsem csak az órai munka minél jobb megértéséről és fejlesztéséről szól, hanem legalább ennyire a tanárok képzéséről és továbbképzéséről, az iskola, az oktatási körzet, egy oktatási rendszer fejlesztéséről, a pedagógia általános jelenségeinek finomabb szakmai megértéséről és hasonlókról – de természetesen legalább ennyire a diákok tanulásának hatékonyabbá, kedvezőbbé tételéről is. A kötet a tanítási órakutatás Japánból induló s amerikai közvetítéssel jelenleg világszerte terjedőben lévő módszerét mutatja be, annak elméleti alapjai mellett nagy hangsúlyt helyezve az alkalmazás gyakorlati kérdéseire is. A tanítási órakutatás elsősorban az órán zajló tanári munka hatékonyságának közvetlen fejlesztését célozza, de ezen keresztül a tanulás eredményességének javulásához is nagymértékben hozzájárul. A tanári akciókutatás, illetve a kutató tanári munka megközelítésmódjaival rokonságot mutató, azoktól mégis jelentősen különböző módszer a tanári együttműködés korábban nem ismert formáit igyekszik megismertetni a pedagógusokkal.

Szerző: Kimmel Magdolna - Falus Iván
Cím: A portfólió
Információk: 104 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 978 963 693 120 9

A módszertani segédanyag tárgyalja a saját és gyakorlatra épülő dokumentumcsalád szerepét a tanárképzésben. Bemutatja készítésének sajátosságait, előnyeit, továbbá koncepcionális és módszertani segítséget ad a portfólió elkészítéséhez.

Szerző: M. Nádasi Mária
Cím: Projektoktatás
Információk: 92 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 9639500631

A kötet célja a projektoktatással kapcsolatos elméleti ismeretek és gyakorlati tudnivalók vázlatos összefoglalása, rendezése - mai tudásunk alapján. Erre aktuálisan azért van szükség, mert egyre inkább növekszik a témával kapcsolatos publikációk száma, s egyre több gyakorlati próbálkozásról lehet híradást olvasni. De a téma elég új nálunk ahhoz, hogy szakmai bizonytalanság, bizalmatlanság övezze. Ez annak ellenére így van, hogy a projektoktatás nemzetközi története szűken számolva is több mint százéves. Az első fejezetben röviden szó lesz a projektoktatás történetéről, a téma fogalmi kereteiről, a projektpedagógia mint modellelmélet fő témaköreiről. Erre az elméleti jellegű bevezető részre azért van szükség, mert a témával kapcsolatos irodalom elég sokféle, egyre több mindent neveznek a pedagógiai gyakorlatban - sokszor indokolatlanul is - projektnek, projektoktatásnak. Az elméleti háttér biztonsága nélkül mindebben eligazodni, szakmailag megalapozottan állást foglalni, gyakorlatot teremteni meglehetősen kockázatos. A projektpedagógia praxisára vonatkozóan az ismeretek három rétegben jelennek meg a könyvben. Először a gyakorlat általánosítható elemeinek leírására kerül sor. Ebben az áttekintésben a megvalósítás folyamatára, a pedagógiai tevékenységek egymásutánjára fűztük fel a szakirodalom megállapításait. Ezután olvashatók valós, konkrét megoldásmódok különböző iskolaszintekhez kapcsolódóan. A példákhoz, az esetismertetésekhez kapcsolódó egyénileg és/vagy kooperatívan megoldandó feladatokkal részben az addig leírtak rögzítését, alkalmazását, részben továbbgondolását kívánjuk segíteni. Célunk az ismeretközvetítésen túl annak bemutatása, hogy a projektoktatás olyan pozitív élmények forrása lehet minden érintett számára, amelyek miatt érdemes "beletanulni" ebbe az új oktatási stratégiába.

Szerző: Mikonya György
Cím: A tanításművészet módszere
Információk: 128 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 9639610097

Az Oktatás-módszertani Kiskönyvtár jelen kötete azt vizsgálja, hogyan, milyen módszerekkel válhat valaki "tanításművésszé". A tanításművészet olyan tanárok és hallgatók összefogásával létesülő műhely, ahol kezdetben mások által létrehozott pedagógiai mestermunkákat, kész modulokat tanítanak meg egymásnak. Két kérdése: melyik téma alkalmas a tanításművészeti koncepció szerinti oktatásra és hogyan lehet a kiválasztott témát érdekesen tanítani, modullá alakítani.

Szerző: Nahalka István
Cím: Túl a falakon
Információk: 100 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 963 9500 62 3

Az iskola falain kívül végzett tevékenység gazdag módszerbeli lehetőségeket kínál az oktatás eredményesebbé, élményszerűbbé tételére. A pedagógusok sokszor idegenkednek attól a valóban nehezen szervezhető, sok munkát jelentő feladattól, hogy a gyerekekkel a városban, a természetben foglalkozzanak. A sok nehézség ellenére is megéri a tanulókkal elhagyni az iskola épületét, s változatos feladatokat, problémákat megoldani. A könyv ehhez a munkához, tanuláshoz ad elméleti és gyakorlati segítséget a közoktatásban és a pedagógusképzésben tanítók, tanulók számára.

Szerző: Petriné Feyér Judit
Cím: A problémaközpontú csoportmunka
Információk: 83 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 963 9500 76 3

A szerző bemutatja a közoktatásban, a tanárképzésben, a tanártovábbképzésben használható önirányító, problémaközpontú csoportmunka általános sajátosságait, és egy kiválasztott témán, a tanulás tanításán keresztül konkrét megoldási lehetőséget is tárgyal, elemez.

Szerző: Szivák Judit
Cím: A reflektív gondolkodás fejlesztése
Információk: 84 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 963 9500 61 5

A pedagóguspálya tanulásának és folyamatos önfejlesztésének egyik legfontosabb eszköze a reflektív gondolkodás és gyakorlat elsajátítása. A kipróbált eljárások a módszerek egy teljesen új generációjába tartoznak, melyek alkalmasak az elemző gondolkodás szintjének feltárására, valamint e képesség fejlesztésére egyaránt. A kutatás során adaptáltuk az eddig főként csak idegen nyelven publikált módszereket: a Fogalmi térképet, a Rendezett fát, a Hangosan gondolkodást, valamint a Reflektív naplózást.

Szerző: Szivák Judit
Cím: A vita
Információk: 120 oldal, kartonált, ár: 1100.- Ft
ISBN: 978 963 693

Oktatás-módszertani kiskönyvtár A szerző a vitát nem csupán oktatás-módszertani kérdésnek tekinti. Azt az álláspontot szeretné megosztani az olvasóval, hogy a pedagógiai gyakorlatban a vita alkalmazásának jelentőségét nem kizárólag az oktatás változatossá tételében, a tanulók kommunikációs képességének fejlesztésében lehet megragadni, hanem abban a lehetőségben, amit a vita a demokrácia értékeinek képviseletében, az aktív állampolgárságra való felkészítésben, végső soron az őszinte, nyílt, saját és mások érdekeit képviselni tudó, toleráns emberek nevelésében nyújthat. Ebben az értelemben tehát a vitáról, mint módszerről való gondolkodás egyben arról való gondolkodás is, hogy milyen gyerekeket akarunk nevelni, pontosabban: milyenné akarjuk a gyerekeket nevelni. A sorozat köteteit egyaránt ajánljuk a pedagógiát tudományként művelőknek, a tanári pályára készülő egyetemi hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak.

Szerző: Vámos Ágnes
Cím: Metafora a pedagógiában
Információk: 110 oldal, puhafedél, ár: 750.- Ft
ISBN: 963 9500 60 7

Az Oktatás-módszertani Kiskönyvtár e kötete a metaforák pedagógiai felhasználásához kíván segítséget nyújtani. Mivel az oktatásban kevéssé ismert jelenségről van szó, ezért elengedhetetlen, hogy előbb áttekintsük a metaforákkal kapcsolatos elméleti alapismereteket, és csak ezután térjünk rá a gyakorlati kérdésekre. A metafora használható a tudományos kutatásban, a közoktatásban, a felsőoktatásban, és a tanártovábbképzésben. Nem szükséges, hogy mindenki a metaforaelméletek szakértője legyen, de jó ismerni a belső folyamatokat, a metafora lényegét, megismerésben betöltött szerepét.

   1 - 10 (Összesen: 10)