Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Modern pszichoanalízis

Könyvek Listája
Szerző: Benvenuto, Sergio /Csabai Márta (ford.)
Cím: Városi legendák
Információk: 191 oldal, puhafedél, ár: 1950.- Ft
ISBN: 9639567205

A társadalom-lélektan, a kultúraelmélet és a bölcselet területein átívelő kötetben a szerző olyan diskurzusokkal - szóbeszédekkel, pletykákkal, vagy a kulturális antropológia és a szociológia új fogalma szerint "városi legendákkal" - foglalkozik, amelyek korunk társadalmaiban a világ megértésének és a tudás alakulásának fontos hordozóiként szerepelnek. Benvenuto ahhoz a kortárs társadalom- és kultúraelméleti irányzathoz csatlakozik, mely szerint ugyan a modernitás egyik fő jellemzője a poszttradicionális rend bevezetése, a hagyományokat és a szokásokat mégsem váltotta fel a racionális tudás bizonyossága. Sergio Benvenuto ezeket a kérdéseket egy igen originális problémafelvetés, a szóbeszédek és pletykák alakulásának és struktúrájának elemzése mentén végzi. Megközelítésének filozófiai kiindulópontja Martin Heidegger Lét és idő című művében a fecsegéssel kapcsolatosan megjelent eszmefuttatása. Benvenuto viszonylag tágan (és természetesen neutrálisan, nem pejoratívan) értelmezi a pletyka fogalmát: olyan populáris diskurzusként, amely nem bizonyított, vagy már megcáfolt értesüléseket tartalmaz, és amely - legyen bár a laikus képzelet terméke vagy szakértői forrásokból származó információ - azért válik népszerűvé, mert tudásként, objektív hírként jelenik meg, néha csökkentve, máskor épp növelve a korunk információs társadalmaiban megjelenő bizonytalanságokat. Bár a problémakör - főként a tudással kapcsolatos bizonytalanságok és a kockázatészlelés összefüggései - elemzése az utóbbi évek magyar nyelvű társadalomtudományi szakirodalmában is megjelent, ez idáig még csupán szórványosan reprezentálódott. A Benvenuto-kötet megjelentetése igen fontos lépés lenne a kérdéskör tágabb társadalomtudományi és bölcseleti típusú elemzése terén. Sergio Benvenuto (1948) Rómában élő olasz pszichológus, közismert esszéista és publicista. Tanulmányait Párizsban, a Sorbonne-on és az urbinói egyetemen végezte. Benvenuto Jacques Lacan tanítványa és több művének olasz fordítója. Több nagy sikerű kötete és számos egyéb publikációja jelent meg a társadalom-lélektan, a pszichoanalízis és a kultúraelmélet tárgykörében. Benvenuto a Journal of European Psychoanalysis főszerkesztője, a Lettera Intemazionale és a Psychomedia alapító társszerkesztője és számos más nemzetközi és olasz folyóirat szerkesztője (Differentia, Review of Ifalian Thought, Transeuropéennes, Ligeia stb.) A magyar közönség a Magyar Lettre Internationaleban rendszeresen megjelenő esszéi révén találkozhatott vele.

Szerző: Fonagy, Peter - Target, Mary
Cím: Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia tükrében
Információk: 460 oldal, Kemenyfedél, ár: 3990.- Ft
ISBN: 9639567809

Az Anna Freud által elindított kutatási irányt követve ez a kötet a fejlődéslélektan szemszögéből tekinti át a pszichoanalitikus elméletek történetét és teljesítményét. A fejlődéselméleti megközelítés előnye, hogy a pszichikum pszichoanalitikus modelljeinek felhasználhatóságát annak tükrében vizsgálja, amit a normális és abnormális gyermeki fejlődésről a legújabb csecsemőkutatások fényében tudunk. A könyv sikeresen integrálja a fejlődéskutatások eredményeit a modern, elsősorban angolszász pszichoanalitikus értelmezésekkel. A pszichoanalitikus modellek a klinikai gyakorlaton kívül még számtalan területen hasoníthatók: irodalomelméleti, történelmi tanulmányok éppúgy meríthetnek belőlük, mint a pszichoanalízistől kiindulópontjukban látszólag távol eső irányzatok, például a kognitív-viselkedéselméleti kutatások és terápiák, de akár a drogfüggőséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati vizsgálatok is, amelyek szintén jelentős szerepet tulajdonítanak a tudattalan tényezőknek. Az összefoglaló monográfia több évtizedes kutatások eredményeit közli, s fontos lépést jelent az emberi pszichikum mőködését feltáró tudományközi integrációban.

Szerző: Haynal André
Cím: Párbeszéd vagy párviadal?
Információk: 168 oldal, puhafedél, ár: 1680.- Ft
ISBN: 963 9500 95 X

A világszerte ismert és elismert szerző a pszichoanalízis szerteágazó történetének egyik legfontosabb, a magyar olvasó számára pedig különösen érdekes fejezetét írta meg: Sigmund Freud és Ferenczi Sándor ellentmondásos viszonyát világítja át a rendelkezésre álló dokumentumok, levelezéskötetek segítségével, nagy beleérző erővel és élvezetes stílusban, szinte regényszerűen.

   1 - 10 (Összesen: 3)