Nyitóoldal A kiadóról Szerkesztőség Vendégkönyv
Hírlevél megrendelése
E-mail:
Text-alapú hírlevél
HTML hírlevél
Újdonságok
Előkészületben
Sorozataink
Betűrendes katalógus
Tárgyköri katalógus
Gondolat Könyvesház
Partnereink
Megrendelés
Sajtóvisszhang
E-könyv
Újdonságok

Könyvek Listája
Szerző: Beney Zsuzsa
Cím: "Nem látta senki más..."
Információk: 224 oldal, keménytáblás, ár: 2800.- Ft
ISBN: 978 963 693 556 6


Jelen kötet a Gondolat Kiadó gondozásában megjelenő Beney Zsuzsa-életműsorozat hetedik kötete, amely a szerző oktatási céllal, felső osztályosok, gimnazisták, egyetemisták számára írt verselemzéseit teszi közzé.

A kötet első része a Nyitva van az aranykapu című, 1979-ben a Móra Kiadónál megjelent könyv javított kiadását tartalmazza. Beney Zsuzsa a halála előtti hónapokban tervezte a kötet újraszerkesztését, korszerűsítését – az anyagot az általa tervezett változtatásokkal, szerkesztéssel közöljük. A könyv második részében a Jelenits Istvánnal közösen írt, Bevezetés az irodalomba című kötet Beney Zsuzsa által írt szövegei olvashatók, kiegészítve néhány másutt közölt, de tematikusan ide tartozó elemzéssel.

A kötet Beney Zsuzsát mint tanárt mutatja be, s így ma leginkább a tanárokon, oktatókon át juthat el ahhoz a korosztályhoz, amelyet a szerző szándéka szerint megszólít. Beney Zsuzsa ezekben az írásokban – amelyek spektruma a legismertebb Petőfi-versektől a súlyos filozófiai mondanivalót hordozó Weöres- és Pilinszky-elemzésekig terjed – nem az adott vers iskolás elemzését végzi el, hanem egy-egy őt izgató kérdésre keres választ, illetve kérdéseket próbál ébreszteni az olvasóban, a tanítványban – nem is csak magáról a versről, hanem a világról.

„Mintha egy jóbarátunk a kertjén vezetne végig, s egyenként bemutatná a virágait. Vagy mintha egy házigazda a képei közt kalauzolna, hogy megbarátkozzunk velük. Nem a tudós vagy a tanár alaposságával, hanem a művelt és érzékeny befogadó személyes figyelmével tekint a versekre, amelyeket látszólag véletlenszerű egymásutánban helyez elénk. Azt mondja el róluk, melyikben mit talált szokatlanul szépnek, melyik miért vált fontossá, kedvessé számára, mivel tette teljesebbé a költészetről, a világról alkotott képét, a költészettel, a világgal, az emberekkel való kapcsolatát.” (Jelenits István előszavából.)

Szerző: Stephan Enter
Cím: Perem
Információk: 200 oldal, kartonált
ISBN: 978 963 693 466 8


Paul és Vincent, egykori hegymászótársak hosszú évek után összetalálkoznak egy brüsszeli pályaudvaron. Mindketten Angliába tartanak szintén rég nem látott barátjuk és sporttársuk, Martin meghívására, aki nemrég költözött Walesbe a hajdani hegymászócsapat lánytagjával, Lottéval. A vonaton egy aznapi címlaphírről csevegnek: egy amerikai professzor jóslata szerint két évtized múlva a tudomány halhatatlansággal ajándékozza meg az emberiséget… Miközben cseppet sem komolyan latolgatják az örök élet előnyeit és hátrányait, mindketten egy húsz évvel korábbi túrájuk képeit látják maguk előtt – akárcsak a fogadásukra készülő Martin.

Norvégia, 1987. Hogy pontosan mi zajlott le köztük ezen a mindannyiuk számára sorsfordító úton, a Lofoten-szigetek hegyeinek festői kulisszái között, egyikük számára sem világos, ahogy az sem, történt-e velük bármi az életüket végleg összekapcsoló utazás óta.

Stephan Enter mesterien megírt története igazi időregény, amelyben talán nem is a mozaikdarabkákból összeálló múlt a valódi rejtély, hanem maga az idő és az időben létező személyiség.

Szerző: Andri Snær Magnason
Cím: Időláda
Információk: 280 oldal, ár: 3490.- Ft
ISBN: 978 963 693 583 2


SOHA TÖBBÉ FEBRUÁRT!

Jó volna-e, ha képesek lennénk megállítani az időt? Mi történne, ha lenne egy csodálatos ládánk, amelybe nem hatol be az idő, és ahová elbújhatnánk a kellemetlen időjárás, az unalmas órák, személyes gondjaink és a világ bajai elől, hogy majd csak akkor jöjjünk elő, amikor újra minden jól megy a világban? E csábító ötlet megvalósulásának csaknem végzetes következményeit meséli el sok izgalommal és kimeríthetetlen fantáziával Andri Snær Magnason izlandi író fantasyjében.

A kettős cselekményű regény kerettörténetének főhősei mai gyerekek, akik magukra maradnak egy elhagyott és pusztulásnak indult városban. Az események szálai egy ősi legendához vezetnek, mely egy mesés hatalmú királyról és egy szépséges hercegnőről szól. Sigrúnnak és barátainak kell megtalálniuk a kapcsolatot a jelenlegi események és az ősi történet között, hogy rájöjjenek, miként menthetik meg a világot.

Andri Snær Magnason (1973) izlandi írónak eddig kilenc kötete jelent meg, írt mesét, verset és a közeli jövőben játszódó szatírát. Ami az eltérő műfajú szövegeket összekapcsolja, az a szerző kimeríthetetlen fantáziája és humora. Regényei közül a LoveStar már megjelent magyarul a Gondolat Kiadónál. Az Időláda a legutóbbi regénye, mely gyermek- és ifjúsági irodalom kategóriában elnyerte az Izlandi Irodalmi Díjat és a legjobb észak-európai irodalmi műveknek odaítélt rangos elismerést, az Északi Tanács Irodalmi Díját.

Szerző: Miskolczy Ambrus
Cím: Cioran hosszú kamaszkora, avagy mi legyen a fasiszta múlttal
Információk: kartonált, ár: 3350.- Ft
ISBN: 978 963 693 567 2

A könyv sok eddigi félreértést tisztáz. Cioran gyermekkori írásai alapján – minden eddiginél hitelesebben – mutatja be azt a törést, amelyet húszéves korában elharapózó álmatlansága okozott, olyan életesemény, amelyből ő maga egész filozófiáját vezette le. Miután a könyv szerzője monográfiát készít a Vasgárdáról, Cioran ebben játszott szerepét is minden eddiginél alaposabban világítja meg. Bemutatja azt is, hogy miközben a hitlerizmust vagy a legionarizmust magasztalta, azok kritikáját is nyújtotta, egyszerűen ostobának nevezve azt, aki egy eszmével azonosul. Fanatizmus és szkepszis dialektikája a jelen könyv egyik fő témája. A ciorani megnyilvánulásokat – amelyeket József Attila kifejezésével fasiszta kommunizmusnak nevezhetünk – saját koruk hasonló szövegeinek kontextusában helyezi el, ugyanakkor minden eddiginél alaposabban elemzi azt, hogy a ciorani gnosztikus képzetek miként viszonyulnak az általa gyűlölt, ám becsült Rousseau és a legnagyobb írónak tartott Dosztojevszkij műveihez. A szakirodalom általában Pascal jelentőségét hangsúlyozza, és csak érinti a Rousseau-val és Dosztojevszkij egy-egy hősével való szellemi rokonságot, holott éppen ennek elemzésével és annak bemutatásával, amit egy Rousseau vagy Dosztojevszkij műben elhallgatott lehet jobban megvilágítani a ciorani gondolkodás mechanizmusait. A könyv jelentősége és értéke éppen abban áll, hogy a magát olykor magyarnak is nevező Ciorannak a magyarsághoz való viszonyát is bemutatja. Nyugati elemzők ezzel a mozzanattal nem tudnak mit kezdeni, ezért elegánsan elhallgatják, túl bonyolult lenne az összkép, márpedig minél bonyolultabb, annál szebb.

Szerző: Szabadfalvi József
Cím: Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében
Információk: 296 oldal, kartonált, ár: 3000.- Ft
ISBN: 978 963 693 577 1

Az „új magyar jogfilozófia” kifejezést Horváth Barna használta először Moór Gyula Bevezetés a jogfilozófiába című 1923-ban megjelent műve kapcsán írt recenziójában. A szerző szerint Somló Bódog nemzetközileg is nagy elismerést kiváltó könyve (Juristische Grundlehre) után néhány évvel a tanítvány „nemcsak modern színvonalú, a külföldi tudomány fejlődésével és legújabb eredményeivel teljesen egybeforrt… eminenter magyar jogfilozófia” megalkotásával hívta fel magára a figyelmet, hanem egyben új korszakot is nyitott a hazai jogbölcseletben.

Szerző: Kárpáti András
Cím: Múzsák ellenfényben
Információk: kartonált, ár: 3800.- Ft
ISBN: 978 963 693 557 3


A régi görög költészet „múzsai” mesterség: musiké, zene. A költői képzelet a szöveget, a ritmust és a dallamot együtt teremtette meg, sokáig nem létezett ritmizált versszöveg dallam nélkül. Amikor Athénben, a Kr. e. 5. század vége felé a költészet a zenei kifejezés új eszközeit hódította meg magának, az arisztokrata elit felháborodva rontott rá az újító muzsikus-költőkre. A régi, „múzsai” rend felforgatásával az állam rendjét is veszélybe sodorják, méltatlankodott Platón. Nem elég, hogy felszabadítják a zenét a nyelv elsőbbsége alól, még a harmóniát is a szöveg, a logos elébe merészelik helyezni. A közönség persze mindeközben ünnepelte az újítókat. Szövegek sora tanúskodik arról, mennyire éles vita folyt Athénben az új zenéről: milyen a jó és milyen a rossz zene, milyen hatással van az ifjúság nevelésére, mely hangszereket lenne üdvös mellőzni, és így tovább.

A könyv, miután megismerteti az olvasót a zenepolitikai vita hátterével, kialakulásának okaival, jeles alkotóival és az új zenei stílus jegyeivel, arra vállalkozik, hogy öt fejezetben bemutassa, miként jelenik meg mindez a vázaképeken. Hogyan képes a festő a vizuális humor eszközeivel felidézni a kortárs komédia színpadára vitt zenepolitikát? Egy komédiakarakterré vált újító muzsikus hogyan és miért bukkant fel száz évvel később Dél-Itáliában? Milyen változáson ment át a zenei vita hatására egyrészt azoknak a régi mítoszoknak az ábrázolása, melyek az istenekkel zenei versenyre kelő híres muzsikusokról szólnak, másrészt a görög ünnepek zenei versenyeinek igen nagy múltra visszatekintő ikonográfiája?

Kárpáti András kötete, amely, amennyire ma lehetséges, a váza ókori vásárlója szemével láttatja a képeket, az első magyar nyelvű mű a későbbi korokból ismerős zenei-politikai csatározások klasszikus kori görög előképéről.

Szerző: Simándi Irén
Cím: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban. 1949-1952
Információk: 416 oldal, kartonált, ár: 3800.- Ft
ISBN: 978 963 693 574 0

A könyv a Magyar Rádió 1949–1952 közötti történetét mutatja be eredeti dokumentumok alapján. Folytatása a 2012-ben megjelent munkának, amely az 1945–1948-as koalíciós időszak történéseit tartalmazza. Jelen kötet részleteiben ismerteti az 1949-es választások után a rádióban is alapjaiban megváltozott helyzetet. A rádiót államosították és egyben a párt közvetlen irányítása alá került. Átszervezték a rádió vezető testületeit, ezek között létrehozták az Agitációs és Propaganda osztályt, amelyhez a legfontosabb rovatok tartoztak. A rádió vezetése követte a párt célkitűzéseit, műsoraiban jelentős propagandát fejtett ki azok megvalósítás érdekében. Így az adásokban erőteljes szerepet kapott az imperializmus elleni küzdelem, a klerikális reakció elleni harc, a kulákság ellenségképének ébrentartása, a békeharc erősítése, a sztahanovista-mozgalom, az egyéni munkaversenyek, a szövetkezetesítés, a békekölcsönök, a népnevelők világának propagandája. Műsoraiban, riportjaiban a politikusok mellett gyakran mutatta be és szólaltatta meg a munkásokat, a vidék parasztságát a propaganda eszközeinek felhasználásával. A rádió történetének feldolgozása tovább folytatódik az 1953–1958 közötti időszak bemutatásával.

Szerző: Horváth Péter
Cím: Pártok és koalíciók
Információk: 292 oldal, kartonált, ár: 2500.- Ft
ISBN: 978 963 693 546 7

„Az ország erre a koalícióra szavazott”, „a választók ezt a kormányt akarták”, „csak a programok alapján vagyunk hajlandók együttműködni” — 1990 óta a politikusok ilyen érvekkel igazolják az új kabinetet. Ha a parlamenti ciklus közben választanak új miniszterelnököt, megindul a találgatás a lehetséges forgatókönyvekről és az államfő várható lépéseiről. Hogyan alakul meg ilyen körülmények között a kormány, mivel magyarázható a koalíciók pártösszetétele? A szerző ezt az alapkérdést a koalíciós kutatás legfrissebb nemzetközi eredményeire támaszkodva elemzi, és megvizsgálja a választói akarat, a pártok programtávolságának és az intézményi környezetnek a hatását a kormányalakításra. Kiderül, hogy a tudományterület e bevett magyarázatai hazánkban nem működnek, és a politikával kapcsolatos néhány közkeletű vélekedést is megcáfol a szerző. A legmeglepőbb állítása talán az, hogy a kormányalakítás végén előálló népakaratot a politikusok állítják elő. A magyar politika és tömegdemokrácia főszereplői nem a választók, hanem a politikusok, s az államfő is csupán ceremoniális mellékszereplő a pártok által írt és játszott politikai forgatókönyvben. Az olvasó azt is megtudhatja, hogyan lett miniszterelnök-jelölt Boross Péter, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, hogyan tudott megalakulni a 2009-es kisebbségi kormány. A kötet a 2014-es választás első rövidebb reflexióját is adja.

Szerző: Pavlovits Tamás
Cím: Mi egy ember a végtelenben?
Információk: 190 oldal, kartonált, ár: 2990.- Ft
ISBN: 978 963 693 560 3

Mi egy ember a végtelenben? A modern kor gondolkodói közül Pascal teszi fel elsőként e kérdést, és meglehetősen pesszimista választ ad rá: a végtelen világegyetemhez viszonyítva a véges ember, egész történelmével és kultúrájával együtt, nem több a semminél. Hogyan egyeztethető össze ez a válasz a Gondolatok ama törekvésével, hogy a keresztény vallás igazságát védelmébe vegye? E kötet tanulmányai összességében erre a problémára kínálnak megoldást. Az itt olvasható írások a pascali gondolkodás legfontosabb és legizgalmasabb területeinek, a megismerés elméletének, az antropológiának és a vallásfilozófiának a központi kérdéseit elemezik. Ennek során tárul fel Pascal sajátos igazságfelfogása, amely összhangot teremt a pascali gondolkodás ellentmondásosnak tűnő részei között. Az igazságnak e Nietzschét megelőlegező perspektivikus értelmezése Pascalt kortárs gondolkodóvá avatja.

Szerző: Nagy Péter Tibor és Veroszta Zsuzsanna (szerk.)
Cím: A felsőoktatás kutatása
Információk: 224 oldal, kartonált, ár: 3300.- Ft
ISBN: 978 963 693 551 1

Hrubos Ildikó a budapesti közgazdaság-tudományi egyetemen végzett 1965-ben, ahova – a KSH-t és a Buváti-t útbaejtve már négy év múlva vissza is érkezett, hogy tanársegéd legyen, majd azután ehhez az intézményhez mindvégig hűséges maradjon, 1997-ben professzorságot nyerve. Ez az egyetem mindig interdiszciplináris társadalomtudományi kutatóhely volt, ahol történészek, földrajzosok, szociológusok is otthonra leltek, sőt vezető pozícióhoz is jutottak. Mégis jelentős eseménynek számított, hogy az egyetemen belül önálló Társadalomtudományi Kar jöhetett létre – ezen a néven, tehát önálló karként megelőzve az ELTE-t is –, s ennek a karnak dékánja lesz 1990-ben az akkor már négyéves docensi és dékánhelyettesi múlttal rendelkező Hrubos Ildikó. Szakmai elismertségének egyik jele az is, hogy 2013. május 2-án az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya és a WJLF Neveléstudományi tanszéke közös felsőoktatás-szociológiai konferenciát rendezett Hrubos Ildikó 70. születésnapjára, melynek előadásait és vitáit – köztük az ünnepelt hozzászólásait – videokiadvány is dokumentálja. Ehhez a konferenciához kapcsolódik a néhány magánszemély és az ISC Alapítvány támogatásának köszönhetően a negyedszázados Társadalom és oktatás sorozatban megjelenő tisztelgő kötetünk is.

   1 - 10 (Összesen: 36)    Következő>>>